--}} محمد محمدی خاناپشتانی - استاد شناسی دانشگاه تهران | کالج
محمد محمدی خاناپشتانی

محمد محمدی خاناپشتانی

2.4 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.3

نمره

2.5

امتحان

2.8

اخلاق

2

میانگین نمره

6.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

مهندسی شیمی

مدیریت بازرگانی