ام البنین اسماعیلیان

استاد ام البنین اسماعیلیان

3.7 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.7

نمره

3.5

امتحان

3.5

اخلاق

4.3

میانه نمرات

19

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

خوش برخورد و با شخصیت از همه جهات به دانشجو کمک میکنن استراحت به موقع سر کلاس عالی عالی

سال 1402

رشته های مرتبط

  • روان شناسی
  • آموزش حقوق
  • شیمی محض
  • حقوق
  • مهندسی مکانیک
  • کارشناسی پیوسته حسابداری
  • مترجمی زبان انگلیسی
ثبت نام اساتید