مهناز رمضانی

استاد مهناز رمضانی

1.6 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1.8

نمره

1.4

امتحان

1.9

اخلاق

1.2

میانه نمرات

5.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

بنظرم فقط به فکر انداختن بچه ها هستن و فقط انرژی منفی میدن

سال 1401

بد اخلاق

سال 1398

رشته های مرتبط

  • مهندسی عمران
  • روانشناسی
  • کارشناسی پیوسته حسابداری
  • حسابداری
  • مدیریت مالی
  • علوم تربیتی
  • زبان و ادبیات فارسی
ثبت نام اساتید