هانیه صدری مجد

استاد هانیه صدری مجد

4.8 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

4.8

امتحان

4.2

اخلاق

5

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

به شدت توصیه میشه

سال 1398

استاد فوق العاده ای هه

سال 1397

رشته های مرتبط

  • نقشه کشی
  • مدیریت بازرگانی
  • مدیریت مالی
  • مهندسی اجرایی عمران
  • مهندسی صنایع غذایی
  • روانشناسی
  • مهندسی کامپیوتر
ثبت نام اساتید