الهه مرادی

استاد الهه مرادی

4.1 (10 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.1

نمره

3.9

امتحان

4.1

اخلاق

4.1

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بسیار مطلع، متعهد در تدریس و پاسخگویی به دانشجویان، بسیار منظم در حضور

سال 1399

رشته های مرتبط

  • برق - مهندسی مخابرات
  • زیست شناسی سلولی مولکولی
  • کامپیوتر - مهندسی سخت افزار
  • مهندسی برق قدرت
  • مهندسی برق
  • برق - مهندسی کنترل
  • کارشناسی پیوسته حسابداری
ثبت نام اساتید