سیدمحمد موسوی انزهایی

سیدمحمد موسوی انزهایی

3 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.9

نمره

3.2

امتحان

2.7

اخلاق

3.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسى برق

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سیدمحمد موسوی انزهایی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.