سیدمحمد موسوی انزهایی

سیدمحمد موسوی انزهایی

2.9 (10 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.7

نمره

2.8

امتحان

3

اخلاق

3.2

میانگین نمره

11.8

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

مهندسی پزشکی

مهندسی برق

مهندسی برق الکترونیک

مهندسى برق

electrical engineering

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سیدمحمد موسوی انزهایی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.