سیدمحمد موسوی انزهایی

استاد سیدمحمد موسوی انزهایی

2.9 (10 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.7

نمره

2.8

امتحان

3

اخلاق

3.2

میانگین نمره

11.8

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

  • مهندسی پزشکی
  • مهندسی برق
  • مهندسی برق الکترونیک
  • مهندسى برق
  • electrical engineering
ثبت نام اساتید