--}} مرتضی رحیمی یگانه - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
مرتضی رحیمی یگانه

مرتضی رحیمی یگانه

3.7 (14 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.5

نمره

3.4

امتحان

3.6

اخلاق

4.4

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

خوش اخلاق مهربونه نمره دهی بالا تدریس عالیه اخلاق عالیه حرف نداره

1401

عالی

1398

رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی عمران

مدیریت بازرگانی

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی برق

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مهندسی پزشکی

حسابداری

آموزش زبان

کارشناسی پیوسته حسابداری

مدیریت مالی

مدیریت کسب کارها کوچک