مرتضی رحیمی یگانه

استاد مرتضی رحیمی یگانه

3.8 (15 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.5

نمره

3.4

امتحان

3.7

اخلاق

4.4

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

خوش اخلاق مهربونه نمره دهی بالا تدریس عالیه اخلاق عالیه حرف نداره

سال 1401

عالی

سال 1398

رشته های مرتبط

 • مهندسی مکانیک
 • کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات
 • مهندسی عمران
 • مدیریت بازرگانی
 • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
 • مهندسی برق
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • مهندسی پزشکی
 • حسابداری
 • آموزش زبان
 • کارشناسی پیوسته حسابداری
 • مدیریت مالی
 • مدیریت کسب کارها کوچک
ثبت نام اساتید