عباس موقاری

عباس موقاری

5 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.9

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

19.5

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

خیلی استاد باشخصیت مهربووووووون و گوگولیه نمره هم تا دلت بخواد دست و دلباز


رشته های مرتبط

حسابداری

مهندسی معماری

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

کارشناسی پیوسته حسابداری

الکتروتکنیک