لیلا حسنی رضایی

استاد لیلا حسنی رضایی

1.8 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.6

نمره

1.6

امتحان

2

اخلاق

1.8

میانه نمرات

10.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

نمره کلاسی خیلیییییییی سخت میدن. اصن توصیه نمیشه

سال 1398

رشته های مرتبط

  • روانشناسی
  • کارشناسی پیوسته حسابداری
  • مهندسی برق
  • روان شناسی
ثبت نام اساتید