پرویز یوسفی

استاد پرویز یوسفی

3 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

3

امتحان

3

اخلاق

3

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • کارشناسی پیوسته حسابداری
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
ثبت نام اساتید