کتاب گفت و شنودهایی در ریاضیات

آلفرد رنیی -ترجمه سعید قهرمانی


حجم: 3 MB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب تاریخ ریاضیات پرویز شهریاری
کتاب ریاضیات گسسته ارژنگ علی آبادی
کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته کاظم قنبری
کتاب آشنایی با تاریخ ریاضیات - جلد 1 هاورد و.ایوز -ترجمه محمدقاسم وحیدی اصل
کتاب آشنایی با تاریخ ریاضیات - جلد 2 هاورد و.ایوز -ترجمه محمدقاسم وحیدی اصل
کتاب مطالعه تاریخ ریاضیات و تاریخ علم جورج سارتون -ترجمه غلامحسین صدری افشار
کتاب ریاضیات مهندسی عبدالله شیدفر
کتاب ریاضیات مهندسی مهدی سیاهی
کتاب ریاضیات مهندسی (داوطلبان کارشناسی ارشد) حسین سرمدی
کتاب مبانی ریاضیات حسین دوستی
کتاب فلسفه ریاضیات محمد صال مصلحیان
کتاب راهنمای ریاضیات مهندسی اروین کریزیگ ویرایش 9 Erwin Kreyszig
کتاب حل مسایل کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی نیک منوچهر نیک آذر
کتاب ریاضیات مهندسی لادیس د. کوواک
کتاب ریاضیات فوق مهندسی John Bird
کتاب ریاضیات زنده ی. پرلمان -ترجمه ذب‍ی‍ح ال‍ل‍ه ب‍ش‍ردوس‍ت
کتاب اندیشه ی برتر: مجموعه کامل ریاضیات علی دارائی
کتاب فارسی مبانی ریاضیات