بهادر نامدارپور

استاد بهادر نامدارپور

1.6 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1.6

نمره

1.1

امتحان

1.9

اخلاق

2

میانه نمرات

15

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • بیومکانیک / بیومکانیک ورزشی
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی نفت
  • مهندسی هوافضا
  • زیست شناسی سلولی مولکولی
  • مهندسی برق
ثبت نام اساتید