--}} کامران کی نژاد - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات | کالج
کامران کی نژاد

کامران کی نژاد

5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی شیمی