جزوه جامعه شناسی کیفری - دکتر ابرند آبادی

سمیرا گلخندان-سمانه طاهری-مجید صادق نژاد نائینی


حجم: 645 KB

دانلود ها: 1
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است.
ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

جزوه نظریه های مشاوره و روان درمانی شفیع آبادی
مقاله یادداشت هایی درباره جامعه شناسی حقوق: مجموعه مقالات عباس عبدی
نمونه سوال مقدمات جامعه شناسی ورزشی
نمونه سوال جامعه شناسی ورزشی
کتاب یادداشت هایی درباره جامعه شناسی حقوق عباس عبدی
کتاب جامعه شناسی فناوری‌های پزشکی عباس محمدی اصل
نمونه سوال جامعه شناسی ورزشی
جزوه خون شناسی دکتر سیدحسن منتظم سیدحسن منتظم
جزوه فلش کارت جامعه شناسي و انحرافات
جزوه آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون 1392) سیامک ایراندوست
جزوه فلش کارت نظريه هاي جامعه شناسي 1
جزوه آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون 1392) فخرالدین عباس زاده
جزوه اصل برائت و آثار آن در امور کیفری
کتاب مقدمه ای بر عدالت کیفری در ایالات متحده آمریکا علی پورمعصومی
کتاب راهنمای طراحی نظام آمار عدالت کیفری محبوبه منفرد - الهام دربندی فراهانی
کتاب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394 امین گردیلانی
کتاب مجموعه آرای وحدت رویه کیفری توحید بختیاری
مقاله تاثیر جهل حکمی بر مسؤلیت کیفری از منظر فقه امامیه یار دانشگاه تربیت مدرس، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی تهران