کتاب مقدمه ای بر عدالت کیفری در ایالات متحده آمریکا

علی پورمعصومی


حجم: 5 MB

دانلود: 3
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب قانون اساسی ایالات متحده آمریکا انتشارات گیل
کتاب قانون اساسی ایالات متحده امریکا 2004
کتاب راهنمای طراحی نظام آمار عدالت کیفری محبوبه منفرد - الهام دربندی فراهانی
کتاب حکومت مردم(قانون اساسی آمریکا) نشریه اداره اطلاعات آمریکا
مقاله مجموعه مقالات رأی دیوان بین المللی در قضیه سکوهای نفتی: دعوی ایران آمریکا زیر نظر جمشید ممتاز
کتاب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394 امین گردیلانی
کتاب مجموعه آرای وحدت رویه کیفری توحید بختیاری
جزوه آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون 1392) سیامک ایراندوست
جزوه آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون 1392) فخرالدین عباس زاده
جزوه جامعه شناسی کیفری - دکتر ابرند آبادی سمیرا گلخندان-سمانه طاهری-مجید صادق نژاد نائینی
جزوه اصل برائت و آثار آن در امور کیفری
مقاله تاثیر جهل حکمی بر مسؤلیت کیفری از منظر فقه امامیه یار دانشگاه تربیت مدرس، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی تهران
کتاب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجلس شورای اسلامی
کتاب فرهنگ نامه عدالت در گذار الف تا ی: فرهنگ دو زبانه گیسو جهانگیری و خلیل رستم خانی
کتاب کارشناسی; علم و تجربه در خدمت عدالت ناصر کاتوزیان
کتاب راهنمای دیوان عدالت اداری
کتاب عدالت اقتصادی دکتر فیروزه خلعتبری و دکتر رویا طباطبایی یزدی
کتاب عدالت سازمانی و قرآن سیده زهرا حسینی