کتاب راهنمای طراحی نظام آمار عدالت کیفری

محبوبه منفرد - الهام دربندی فراهانی


حجم: 5 MB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب مقدمه ای بر عدالت کیفری در ایالات متحده آمریکا علی پورمعصومی
کتاب راهنمای دیوان عدالت اداری
کتاب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394 امین گردیلانی
کتاب مجموعه آرای وحدت رویه کیفری توحید بختیاری
کتاب راهنمای طراحی دیوارهای حائل
جزوه آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون 1392) سیامک ایراندوست
جزوه آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون 1392) فخرالدین عباس زاده
جزوه اصل برائت و آثار آن در امور کیفری
مقاله تاثیر جهل حکمی بر مسؤلیت کیفری از منظر فقه امامیه یار دانشگاه تربیت مدرس، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی تهران
جزوه جامعه شناسی کیفری - دکتر ابرند آبادی سمیرا گلخندان-سمانه طاهری-مجید صادق نژاد نائینی
کتاب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجلس شورای اسلامی
کتاب فرهنگ نامه عدالت در گذار الف تا ی: فرهنگ دو زبانه گیسو جهانگیری و خلیل رستم خانی
کتاب کارشناسی; علم و تجربه در خدمت عدالت ناصر کاتوزیان
کتاب عدالت سازمانی و قرآن سیده زهرا حسینی
کتاب عدالت اقتصادی دکتر فیروزه خلعتبری و دکتر رویا طباطبایی یزدی
مقاله گامی به سوی عدالت: مجموعه مقالات (جلد اول) ناصر کاتوزیان
مقاله گامی به سوی عدالت: مجموعه مقالات (جلد دوم) ناصر کاتوزیان
جزوه عدالت اجتماعی و حکمرانی