جزوه آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون 1392)

سیامک ایراندوست


حجم: 2 MB

دانلود: 4
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

جزوه آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون 1392) فخرالدین عباس زاده
کتاب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394 امین گردیلانی
کتاب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجلس شورای اسلامی
جزوه آیین دادرسی مدنی (1) دکتر شمس حجت ا... موسی پور
جزوه طلایی آیین دادرسی مدنی جمال الدین میر فردی
جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر امید ملاکریمی
کتاب تست ماده به ماده حقوق جزای عمومی مطابق قانون 1392 همت اله انصاری
کتاب طراحی مخازن نفت بر اساس استاندارد API کاوه شمسی زادگان حمید مهدیزاده
کتاب دستورالعمل جوشکاری،گزارش تائید آن و تائید صلاحیت جوشکار بر اساس ASME کامران خداپرستی
کتاب مباحثی از حقوق جزای عمومی 1392 به صورت نموداری سعید شاکر
نمونه سوال سوالات تخصصی دکتری حقوق خصوصی 1392
کتاب آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها
جزوه جامعه شناسی کیفری - دکتر ابرند آبادی سمیرا گلخندان-سمانه طاهری-مجید صادق نژاد نائینی
جزوه اصل برائت و آثار آن در امور کیفری
کتاب مقدمه ای بر عدالت کیفری در ایالات متحده آمریکا علی پورمعصومی
کتاب راهنمای طراحی نظام آمار عدالت کیفری محبوبه منفرد - الهام دربندی فراهانی
کتاب مباحثی از دادرسی مدنی مهدی شکری
کتاب قوانین دادرسی نخستین پلیس ایران