کتاب فرهنگ نامه عدالت در گذار الف تا ی: فرهنگ دو زبانه

گیسو جهانگیری و خلیل رستم خانی


حجم: 3 MB

دانلود: 2
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب مقدمه ای بر عدالت کیفری در ایالات متحده آمریکا علی پورمعصومی
کتاب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجلس شورای اسلامی
کتاب کارشناسی; علم و تجربه در خدمت عدالت ناصر کاتوزیان
کتاب راهنمای دیوان عدالت اداری
کتاب راهنمای طراحی نظام آمار عدالت کیفری محبوبه منفرد - الهام دربندی فراهانی
کتاب عدالت سازمانی و قرآن سیده زهرا حسینی
کتاب عدالت اقتصادی دکتر فیروزه خلعتبری و دکتر رویا طباطبایی یزدی
مقاله گامی به سوی عدالت: مجموعه مقالات (جلد اول) ناصر کاتوزیان
مقاله گامی به سوی عدالت: مجموعه مقالات (جلد دوم) ناصر کاتوزیان
جزوه عدالت اجتماعی و حکمرانی
مقاله رابطه عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان
کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق بشر و حقوق بین المللی ترجمه محمد شریف
کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی علی اکبر ولایتی
کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوقی (فارسی - فرانسه) - آ تا ث عبدالحمید ابوالحمد
کتاب فرهنگ لغات حقوقی سید سعید موسوی
کتاب فرهنگ واژگان مالی2-خانه حسابداری
کتاب فرهنگ واژگان مالی-خانه حسابداری
کتاب آب در فرهنگ و معماری ایرانی محمدباقر خسروی