امیرشهاب شهابی

استاد امیرشهاب شهابی

3.1 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.6

نمره

3.3

امتحان

2.9

اخلاق

3.6

اکثر نمرات

15

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

  • کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات
  • معماری کامپیوتر
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • مهندسی کامپیوتر
ثبت نام اساتید