امیرشهاب شهابی

استاد امیرشهاب شهابی

3.4 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.9

نمره

3.6

امتحان

3.1

اخلاق

4

میانگین نمره

15

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

  • کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات
  • معماری کامپیوتر
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • مهندسی کامپیوتر