یوسف ابراهیم دوست کنفی

یوسف ابراهیم دوست کنفی

2.7 (17 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.3

نمره

2.2

امتحان

2.2

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

نحوه نمره دادن کمی نامشخص هست و تمرین‌ها باید به موقع باید ارسال کرد.

1401

نحوه نمره دادن کمی نامشخص هست. من که بهتر از دوستم نوشتم نمرم کمتر شد.

1396

رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی نفت

مهندسی شیمی

مهندسی برق

مهندسی مکانیک

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی عمران

علوم کامپیوتر

مهندسی صنایع

ریاضی