یوسف ابراهیم دوست کنفی

یوسف ابراهیم دوست کنفی

2.7 (17 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.3

نمره

2.2

امتحان

2.2

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

نحوه نمره دادن کمی نامشخص هست و تمرین‌ها باید به موقع باید ارسال کرد.


نحوه نمره دادن کمی نامشخص هست. من که بهتر از دوستم نوشتم نمرم کمتر شد.


رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی شیمی

مهندسی صنایع

مهندسی عمران

مهندسی مکانیک

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی نفت

ریاضی

علوم کامپیوتر