کتاب راهنمای اصول اساسی جایگزین های حبس

خلیل آفنداک و المیرا حسن دوست


حجم: 872 KB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب تدابیر بین المللی برای اجرا و حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی منوچهر گنجی
کتاب مروری بر روند تهیه و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی امید عطائی
خلاصه نویسی بایسته های حقوق اساسی کاتوزیان
کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کتاب مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی به روایت قانونگذار سید جواد ورعی
کتاب حقوق اساسی تطبیقی علی بهادری
کتاب حل المسائل مبانی نظری و مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی جمشید اسکندری
کتاب حکومت مردم(قانون اساسی آمریکا) نشریه اداره اطلاعات آمریکا
کتاب قانون اساسی اسپانیا
کتاب فقر و حقوق اساسی: توجیه و اجرای حقوق اجتماعی- اقتصادی دیوید بیل چیتز - ترجمه آزیتا گل زاده
کتاب مقدمه و متن پیشنویس قانون اساسی ابوالحسن بنی صدر
کتاب قانون اساسی ایالات متحده امریکا 2004
کتاب حقوق اساسی فرانسه قاسم قاسم زاده
کتاب قانون اساسی ایالات متحده آمریکا انتشارات گیل
خلاصه نویسی حقوق اساسی 1
نمونه سوال حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
نمونه سوال آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی
نمونه سوال حقوق اساسی 1