نمونه سوال حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران


حجم: 6 MB

دانلود ها: 7
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است.
ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نمونه سوال آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی
کتاب مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی به روایت قانونگذار سید جواد ورعی
کتاب فقر و حقوق اساسی: توجیه و اجرای حقوق اجتماعی- اقتصادی دیوید بیل چیتز - ترجمه آزیتا گل زاده
نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران
نمونه سوال گفتمان پست مدرنیسم و انقلاب اسلامی ایران, بازخوانی و ساختارشکنی الگوی توسعه مدرن
نمونه سوال حقوق اساسی 1
کتاب انقلاب اسلامی ایران ویراست چهارم
جزوه انقلاب اسلامی ایران
کتاب ریشه های اقتصادی و سیاسی انقلاب اسلامی ایران
کتاب کنترل کیفیت و استانداردهای هنرهای اسلامی ایران(سفال و شیشه)
خلاصه نویسی حقوق اساسی 1
کتاب حقوق اساسی تطبیقی علی بهادری
کتاب تدابیر بین المللی برای اجرا و حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی منوچهر گنجی
خلاصه نویسی بایسته های حقوق اساسی کاتوزیان
کتاب حقوق اساسی فرانسه قاسم قاسم زاده
کتاب مقدمه و متن پیشنویس قانون اساسی ابوالحسن بنی صدر
کتاب حل المسائل مبانی نظری و مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی جمشید اسکندری