رضا عبدالهی

رضا عبدالهی

4.8 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

از بهترین و با اخلاق ترین اساتید دانشکده فنی دانشگاه آزاد تهران جنوب


رشته های مرتبط

مهندسی عمران