جواد پسندیده

جواد پسندیده

1.8 (12 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.3

نمره

1

امتحان

3.8

اخلاق

1.1

میانگین نمره

4

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

بههههترین استاد زندگیم مردی با اخلاق کلاسی عالی و به شدت انتقاد پذیر من خیلی دوسشون دارم چه در فضای درس و چه در فضای دوستانه بین استاد و دانشجو بهترین استاد قررررن


رشته های مرتبط

حسابداری

طراحی صنعتی

کارشناسی پیوسته حسابداری

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد جواد پسندیده را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.