جواد پسندیده

استاد جواد پسندیده

1.8 (12 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.3

نمره

1

امتحان

3.8

اخلاق

1.1

میانگین نمره

4

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

بههههترین استاد زندگیم مردی با اخلاق کلاسی عالی و به شدت انتقاد پذیر من خیلی دوسشون دارم چه در فضای درس و چه در فضای دوستانه بین استاد و دانشجو بهترین استاد قررررن

سال 1399

رشته های مرتبط

  • حسابداری
  • کارشناسی پیوسته حسابداری
  • طراحی صنعتی