محمدعلی پژنگ

محمدعلی پژنگ

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد محمدعلی پژنگ را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.