حمیدرضا لطفعلی شمیرانی

حمیدرضا لطفعلی شمیرانی

3.3 (11 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.4

نمره

3.1

امتحان

2.8

اخلاق

3.9

میانگین نمره

17

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

جزو استاد های عالی دانشگاه تهران جنوب هستند. هر درسی ارائه دادند حتما بردارید. ضرر نمی کنید.


استاد خوبیه حتما وویس بگیرید سر کلاسش اگر فعال باشید نمره خوبی میگیرید و براحتی پاس میشید


رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر