راضیه فرازکیش

راضیه فرازکیش

2.6 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.2

نمره

3.3

امتحان

2.3

اخلاق

2.7

میانگین نمره

19

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

برای درس پروژه و کارآموزی بسیار عالی هستند. برای درس مدار منطقی هم عادی درس می دهند و امتحان نورمالی دارند.

1400

رشته های مرتبط

برق - مهندسی مخابرات

کامپیوتر - مهندسی سخت افزار

مهندسی کامپیوتر

کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار