راضیه فرازکیش

استاد راضیه فرازکیش

2.6 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.2

نمره

3.3

امتحان

2.3

اخلاق

2.7

میانگین نمره

19

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

برای درس پروژه و کارآموزی بسیار عالی هستند. برای درس مدار منطقی هم عادی درس می دهند و امتحان نورمالی دارند.

سال 1400

رشته های مرتبط

  • برق - مهندسی مخابرات
  • کامپیوتر - مهندسی سخت افزار
  • مهندسی کامپیوتر
  • کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
ثبت نام اساتید