آزیتا نوری

آزیتا نوری

4.2 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.2

نمره

4.2

امتحان

4

اخلاق

4.2

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

fateme:

استادی کامل ، باشخصیت و عالی هستند .

2 سال پیش

در صورت مشاهده تخلف در نظرات، با ما تماس بگیرید.

دانشگاه های تدریسی