ابراهیم سالاری نهند

ابراهیم سالاری نهند

4.8 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

4

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

درباره استاد:

لیسانس حسابداری
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی