--}} زهره محمدگنجی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
زهره محمدگنجی

زهره محمدگنجی

4.5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

4

امتحان

4

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی شهرسازی