زهیر هوشی

استاد زهیر هوشی

2.8 (8 ارزیابی) استاد تایید شده

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

3.8

نمره

2.3

امتحان

1.9

اخلاق

3.1

میانگین نمره

8

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

استاد بسیار خوبی است برای یادگیری ولی اگر میخوایید فقط درس رو پاس کنید با این استاد برندارید چون میوفتید

سال 1402

رشته های مرتبط

  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • الکترونیک
  • مهندسی برق الکترونیک
  • مهندسی برق قدرت