مجید باوردی

مجید باوردی

3.4 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.3

نمره

3

امتحان

3.7

اخلاق

4.7

میانگین نمره

15

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

خوش اخلاق،نمره هم خوب میده و ارفاق میکنه،سه نمره از کل نمره رو به کنفرانس یا نهاد(انتخاب با خودتون) اختصاص میده


دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار