--}} کبری عظیمی - استاد شناسی دانشگاه تهران | کالج
کبری عظیمی

کبری عظیمی

2.3 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

2

امتحان

2

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

مهندسی شیمی