محمد احمدی (تخصصی)

استاد محمد احمدی (تخصصی)

3 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

4

امتحان

2.6

اخلاق

3.2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق الکترونیک
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
ثبت نام اساتید