جواد بخشی الموتی

استاد جواد بخشی الموتی

4.1 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.7

نمره

4

امتحان

4

اخلاق

4.7

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

مسلط به محتوای درسی رفتار محترمانه و صمیمانه با دانشجویان

سال 1403

رشته های مرتبط

  • علوم سیاسی
ثبت نام اساتید