امین کرباسی سلماسی

استاد امین کرباسی سلماسی

4.6 (9 ارزیابی) استاد تایید شده

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.2

نمره

4.7

امتحان

4.5

اخلاق

4.9

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

استاد عالى و با درك بالا تدريس بسيار عالى و قابل فهم اخلاق بسيار محترمانه و عالى

سال 1403

تدریس و نمره دهی عالی رو انضباط حساس هستند در کل این استاد خوب است

سال 1403

بااخلاق حرفه ای .علم به روز.تدریس وارائه مطالب با روش ها نوین علمی

سال 1403

رشته های مرتبط

  • مهندسی شهرسازی
  • مهندسی معماری
ثبت نام اساتید