میلاد طریقت

استاد میلاد طریقت

1 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

1

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی کامپیوتر
ثبت نام اساتید