محمد جواد روستا سکه روانی

استاد محمد جواد روستا سکه روانی

2.5 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.5

نمره

2.5

امتحان

2.3

اخلاق

2.8

میانه نمرات

17

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

استاد بسیار با ادب ، جوان و هوای شاگرداشون رو هم دارن. نکته جالب اینکه سن ایشون خیلی کمه اما با تدبیر

سال 1400

سلام بیان شیوایی دارد و دلسوز و مهربان است بیشتر رابطه دوستانه با دانشجویان دارد تا رابطه خشک استاد وشاگردی

سال 1397

رشته های مرتبط

  • آموزش حقوق
  • مهندسی عمران
  • حسابداری
  • مدیریت بازرگانی
ثبت نام اساتید