کرمی گدللو لیلا

استاد کرمی گدللو لیلا

4.7 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.7

نمره

4.3

امتحان

4.7

اخلاق

5

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی پزشکی
ثبت نام اساتید