--}} مسعود کتیرایی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
مسعود کتیرایی

مسعود کتیرایی

3.4 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.6

نمره

2.9

امتحان

2.9

اخلاق

4.3

میانگین نمره

6

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی سخت افزار

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپبوتر