فرهاد رزاقیان

فرهاد رزاقیان

3.8 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

3.4

امتحان

3.2

اخلاق

4.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

با سلام بدون اغراق عرض میکنم یکی از بهترین اساتیدی بودند که به بهترین شیوه مطالب درسی را بیان میکنند. و نمره بدون از بین بردن حقی ثبت میکنند. همیشه سلامت و تندرست باشند.


برای درس الکترونیک ۲ تدریسش خوبه ولی حتما باید سر کلاس بری تا درس و بفهمی 2-3 نمره هم بیشتر از نمره ی خودت می ده


رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی برق قدرت