سمیه صراف اسماعیلی

سمیه صراف اسماعیلی

4.4 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.2

نمره

4.4

امتحان

4.2

اخلاق

4.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

از همه نظر استاد خوب و لایقی هستند چنانچه در طول ترم تمارین و جزوه را خوانده باشید نمره خوبی خواهید گرفت

1400

رشته های مرتبط

مهندسی پزشکی

مهندسی برق قدرت

مهندسی پرشکی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سمیه صراف اسماعیلی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.