سمیه صراف اسماعیلی

استاد سمیه صراف اسماعیلی

4.4 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.2

نمره

4.4

امتحان

4.2

اخلاق

4.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

از همه نظر استاد خوب و لایقی هستند چنانچه در طول ترم تمارین و جزوه را خوانده باشید نمره خوبی خواهید گرفت

سال 1400

رشته های مرتبط

  • مهندسی پزشکی
  • مهندسی برق قدرت
  • مهندسی پرشکی
ثبت نام اساتید