سمیه صراف اسماعیلی

سمیه صراف اسماعیلی

4.4 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.2

نمره

4.4

امتحان

4.2

اخلاق

4.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

از همه نظر استاد خوب و لایقی هستند چنانچه در طول ترم تمارین و جزوه را خوانده باشید نمره خوبی خواهید گرفت


رشته های مرتبط

مهندسی پزشکی

مهندسی برق قدرت

مهندسی پرشکی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سمیه صراف اسماعیلی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.