المیرا اشکان

استاد المیرا اشکان

4.4 (14 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.1

نمره

4.3

امتحان

4.7

اخلاق

4.3

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

یکی از بهترین استاد ها هستند از همه لحاظ عالی هستند. تدریس عالی به دانشجو کمک میکنه خیلی مودب و رفتار خوب با دانشجو

سال 1401

از همه نظر عالی باهاش ۲۰ میشی بهترین استادی هست که تا حالا داشتم.

سال 1400

رشته های مرتبط

  • مدیریت
  • مدیریت بازرگانی
  • اقتصاد خرد
  • حسابداری
  • مهندسی صنایع
  • علوم اقتصادی
  • مدیریت بیمه
  • مدیریت مالی
  • اقتصاد
ثبت نام اساتید