المیرا اشکان

المیرا اشکان

4.4 (14 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.1

نمره

4.3

امتحان

4.7

اخلاق

4.3

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

یکی از بهترین استاد ها هستند از همه لحاظ عالی هستند. تدریس عالی به دانشجو کمک میکنه خیلی مودب و رفتار خوب با دانشجو


از همه نظر عالی باهاش ۲۰ میشی بهترین استادی هست که تا حالا داشتم.


رشته های مرتبط

اقتصاد خرد

حسابداری

مدیریت بازرگانی

مهندسی صنایع

مدیریت

مدیریت مالی

علوم اقتصادی

مدیریت بیمه

اقتصاد