امیررضا علیزاده مجد

استاد امیررضا علیزاده مجد

3.3 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.7

نمره

3.3

امتحان

3.3

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

  • حسابداری
  • مدیریت کسب و کار
  • مدیریت کارآفرینی-کسب و کار جدید