امیررضا علیزاده مجد

امیررضا علیزاده مجد

3.3 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.7

نمره

3.3

امتحان

3.3

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

حسابداری

مدیریت کسب و کار

مدیریت کارآفرینی-کسب و کار جدید