امیررضا علیزاده مجد

استاد امیررضا علیزاده مجد

3.3 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.7

نمره

3.3

امتحان

3.3

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

  • حسابداری
  • مدیریت کسب و کار
  • مدیریت کارآفرینی-کسب و کار جدید
ثبت نام اساتید