بهرام علیشیری

بهرام علیشیری

2.3 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1

نمره

3.5

امتحان

1

اخلاق

3.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

استاد خیلی خوبی هستن...دست و دل باز نمره میدهند.ارائه خیلی مهم هست .

1401

رشته های مرتبط

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی