کتاب هندسه ترسیمی

مهندس مهدی شفیعی


حجم: 4 MB

دانلود ها: 7
یا
با استفاده از اعتبار
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است. ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب روشهای حل مساله های مقدماتی هندسه ترجمه عبدالحسین مصحفی
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی - جلد دوم ریچارد ا. سیلورمن ترجمه علی اکبر عالم زاده
کتاب مسایل هندسه در المپیاد ریاضی ایران و جهان بهزاد مهرانفر
کتاب دایره المعارف هندسه - جلد 1 محمدهاشم رستمی
کتاب هندسه دلپذیر احمد شرف الدین
کتاب آشنایی با هندسه منیفلد مهدی نجفی خواه و احمد رضا فروغ
کتاب هندسه دیفرانسیل آبراهام گوئتس
کتاب هندسه های جدید جیمز اسمارت -ترجمه غلامرضا یاسی پور
کتاب مسائلی در هندسه شاریگین -ترجمه میرزا جلیلی
کتاب اعداد مختلط و هندسه لیانگ - شین هان -ترجمه محمد بهفروزی
کتاب هندسه نااقلیدسی هارولد ا. ولف -ترجمه احمد بیرشک
کتاب مسائل حل شده در هندسه مختصاتی در دو بعد آنتونی نیکلایدس -ترجمه علی ساوجی
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی - جلد سوم ریچارد ا. سیلورمن ترجمه علی اکبر عالم زاده
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی - جلد اول ریچارد ا. سیلورمن ترجمه علی اکبر عالم زاده
کتاب هندسه جبری مقدماتی میلز رید -ترجمه رحیم زارع نهندی
کتاب هندسه مسطح ناتان التشیلرکورت -ترجمه محمود دیانی
کتاب برگزیده مسائل هندسه ریاضیدانان شوروی-ترجمه عادل ارشقی
کتاب بازآموزی و بازشناخت هندسه کوکس- تیر-گریتزر