کتاب برگزیده مسائل هندسه

ریاضیدانان شوروی-ترجمه عادل ارشقی


حجم: 8 MB

دانلود ها: 1

موارد مشابه

کتاب مسائل برگزیده در جبر ناصر عزیزی
کتاب مسائل حل شده در هندسه مختصاتی در دو بعد آنتونی نیکلایدس -ترجمه علی ساوجی
کتاب مسائل مسابقات ریاضی با حل کوشچنکو -ترجمه پرویز شهریاری
کتاب مسائل فیزیک عمومی زوبوف ترجمه محمود بنی اسدی
کتاب مقدمات معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی ویلیام ای. بویس -ترجمه سلطانپور
کتاب گزیده مسائل جبر خطی مسعود نیکوکار
کتاب مسائل حل شده ماشین و الکترومغناطیس
کتاب تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل کاتسو هیکو اوگاتا
کتاب مجموعه مسائل و تمرینات آنالیز ریاضی دمیدوویچ -ترجمه احسان الله قوام زاده قوام
کتاب راهنمای مسائل انتقال حرارت هولمن
کتاب مسائل حل شده در رسم منحنیهای دکارتی و قطبی آنتونی نیکلایدس -ترجمه لیلا مافی
کتاب مسائل حل شده در بردارها در دو و سه بعد آنتونی نیکلایدس -ترجمه مهدی امیریان
کتاب حل مسائل شبکه های الکتریکی جی بوز- ن استیونس
کتاب راهنما و تشریح مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن علیرضا احمدی و محمدرضا زمانی
کتاب هندسه ترسیمی مهندس مهدی شفیعی
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی - جلد دوم ریچارد ا. سیلورمن ترجمه علی اکبر عالم زاده
کتاب روشهای حل مساله های مقدماتی هندسه ترجمه عبدالحسین مصحفی
کتاب دایره المعارف هندسه - جلد 1 محمدهاشم رستمی