محمدحسن بیگ وردی

محمدحسن بیگ وردی

5 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

آرش:

از هر نظر عالیه امتحانشم اسونه خوش اخلاق نمره میده

2 سال پیش