حبیب حیدری دستجردی

حبیب حیدری دستجردی

3.5 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.8

نمره

3.6

امتحان

2.6

اخلاق

4

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

آرش:

اصلا باهاش برندارین خیلی سختگیره

2 سال پیش