سیامک خاله اوغلی

سیامک خاله اوغلی

2.5 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.8

نمره

2.5

امتحان

2

اخلاق

1.8

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

محمدحسین:

استاده خوبیه از درس نمیزنه فقط فقط ی چیزو هی تکرار میکنه و نصیحت میکنه ولی کمکم میکنه در حد معمولی

1 سال پیش